Kategorier
Blogg

Strøm

Strøm

Du skal ikke ta lett på strøm. Strøm er elektroner som beveger seg i et system og gir energi. Strøm er en fantastisk kilde som ikke lagres så lett, selv om det finnes opp nye og gode måter for lagring av strøm hele tiden. Tesla er kanskje det selskapet som er mest kjent for å lagre strøm i større volum på en fornuftig måte for at vi skal kunne bruke denne energien som lages på en mye mer miljøvennlig måte når fornybar produksjon brukes enn for eksempel kull, olje og annet.

Strømfaktura

Strøm er noe vi alle har et forhold til. Det kan være mange forskjellige måter å bruke strømmen på. Du kan bruke strøm, om du har lyst, til det som passer deg best. De fleste bruker den til å holde liv i de fleste livsfunksjoner over hele verden. Internett og datamaskiner som et eksempel kunne ikke klart seg uten strøm. Strømmen kommer fra et sted og den må kjøpes. Når du kjøper billig strøm får du en faktura. Hva denne fakturaen betyr kan være litt mer vanskelig å forstå enn du kanskje vil innrømme. Selve fakturaen består av kraftpris, nettleie og statlige utgifter. Vi tar en titt på fakturaen her.

Strømforbruket

Det første som fakturaen består av er ditt forbruk av strøm. Her teller altså strømleverandøren hvor mye strøm du bruker i noe som kalles kWh. Dette er rett og slett et tall. Tallet kommer fra en måler i ditt hus som teller konstant bruk av strøm i ditt hus. Målerne sender dette til leverandøren slik at du vet nøyaktig hva du bruker og slik at leverandøren vet nøyaktig hva som skal faktureres. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse av strømforbruket er en stor del av regningen. Her kommer det også flere forskjellige avtaler som regulerer hva prisen på strømmen blir. Det er ofte slik at jo mindre du bruker jo mer kan det koste per kWh.

Nettleie

Tidligere var det slik at leie av nettet kom på en egen faktura. Nå kommer dette på samme som strømfakturaen. Det er praktisk og gjør det mye lettere. I Norge er det slik at selve nettverket for å levere strøm er eid av et selskap. Det er med andre ord et monopol på strømnettet. Alle som bruker strøm må også betale for å leie nettet. Du betaler en fastpris for det som kalles for fastleddet og du betaler en pris for frakten av strømmen som kalles energileddet. Energileddet varierer, mens fastledet er en fastsatt sum.

Statlige avgifter

I tillegg til dette er det også priser som staten tar. Når du betaler penger er det ofte slik at staten skal ha litt dem også. Her er spesielt mva en typisk kostnad. I tillegg betaler du for elektriske sertifikater og du betaler for avgift til enova. Det er med andre ord avgifter nok. Til slutt kan også forbrukeravgiften nevnes.

Les mer om billig strøm: https://forbruker.net/billig-strom/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *