Mulighet for å låne penger

Dette er også i dag en mulighet for å låne penger men gjerne som en tilleggssikkerhet hvis man for eksempel låner opp hele verdien på en bolig man skal kjøpe. Da har man ikke noe egenkapital. Hvis verdiene av bolig synker så må banken ha en sikkerhet for at de ikke taper penger hvis de blir nødt til å avhende, altså selge, pantet for å få tilbake pengene de har lånt ut. Det er ikke sikkert man får solgt huset til den prisen man kjøpte den for så derfor ønsker bankene å sikre seg, helst mer enn 100%.

Registrering og registre

I 1980 innså man at med den utviklingen som skjedde og behovet for å låne penger på flere ting enn eiendom så laget man en ny pantelov og flere registre slik at man kunne ta garanti eller pantesikkerhet i flere eiendeler så som biler, bobiler og andre som kunne registreres i et offentlig register. Utviklingen får fortsatt videre og i dagens marked (2018) så er diskusjonen oppe om enda flere registre. Man ser at folk låner mer og mer digitalt så man ønsker å samordne dette, slik at man få et offentlig register over alle de kredittkortene som florerer i Norge, men det er kanskje litt vanskelig pga. personvernet og kravet til at man ikke skal ha for mange registre over folk private ting.

Tiden vil vise om vi får enda et register, register over billig forbrukslån som er lett tilgjengelig.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *